duminică, noiembrie 2

Rugăciuni folositoare


RUGĂCIUNEA MULŢUMIRILOR

Îţi mulţumesc Doamne
Îţi mulţumesc azi, că sunt, pentru ziua de mâine.
Îţi mulţumesc că am pe masă o pâine.
Îţi mulţumesc pentru stropii de ploaie, 
Pentru fructe, păsări, flori,
Pentru soarele care răsare în zori,
Pentru cerul cu licăr de stele,
Pentru toate zilele vieţii mele,
Pentru firul de apă izvorât din fântână,
Pentru harul ce-mi poartă a mea mână
Pe-arcuş de vioară, pe pânză, pe piatră,
Pentru viersul ce curge din mine spre Cer.
Mulţumesc pentru omul blajin şi sincer.
Mulţumesc pentru haina pe care o port,
Pentru tot ce mă doare şi totuşi suport.
Îţi mulţumesc pentru cântecul de păsărele
Pentru toate încercările vieţii mele.
Mulţumesc pentru puiul de om ce se va naşte.
Îţi mulţumesc că ai Înviat în noaptea de Paşte.
Am atâtea lucururi pentru care să-ţi mulţumesc,
Că nu ar fi de ajuns o mie de ani să trăiesc!


RUGĂCIUNEA ELIBERĂRII

Doamne, Tu eşti mare,
Tu eşti Dumnezeu, prin mijlocirea
Sfinţilor Arhangheli Mihail, Gavriil şi Rafail
Să ne eliberezi de tot răul care ne-a robit
De nelinişte, de tristeţe şi de obsesii,
Te rugăm, izbăveşte-ne Doamne!
De gelozie, de mânie şi de invidie,
Te rugăm, izbăveşte-ne Doamne!
De gândul sinuciderii ori al avortului, 
Te rugăm, izbăveşte-ne Doamne!
De orice formă de destrăbălare,
Te rugăm, izbăveşte-ne Doamne!
De farmece şi de vrăjitorie,
Te rugăm, izbăveşte-ne Doamne!
De destrămarea familiei şi de orice rău ascuns,
Te rugăm, izbăveşte-ne Doamne!
Tu, Doamne, care ai spus:
„Pacea Mea o las vouă, pacea Mea o dau vouă!”
Dăruieşte-ne prin mijlocirea Sfintei Fecioare Maria,
Eliberarea de orice formă a răului
Şi bucuria veşnică, întru împărăţia Ta
Amin!
Aceste 2 rugăciuni se găsesc într-o carte foarte veche, de circa 60-70 pagini, pe care Părintele Arsenie Boca a dăruit-o unei credincioase, o carte unicat, care cuprinde mai multe rugăciuni care nu sunt cunoscute, acesta fiind un semn că cel mai probabil, în marea lor majoritate sunt alcătuite chiar de Sfântul Părinte Arsenie Boca.

(Eu le-am gasit mentionate in cartea ``Viata  lui Arsenie Boca -Fapte inedite ``-consemnate de preot Petru Vamvulescu  ,editura Babel)

RUGĂCIUNE DESPRE CARE SF. ARSENIE BOCA A ZIS CĂ ESTE FOARTE PUTERNICĂ

"Doamne, Dumnezeule, mare Împărat şi fără de început, trimite, Doamne, pe Mihail Arhanghelul Tău în ajutorul meu, ca să mă apere de vrăjmaşii cei văzuţi şi nevăzuţi.
O, Mihaile, mare Arhanghele, întâi stătător şi voievod al puterilor cereşti, fii mie ajutor în toate: în boale, în strâmbătăţi, în mâhnire, în pustiu, pe cale, pe apă, în călătorie, căsătorie, serviciu, şcoală, şi mă izbăveşte de toată înşelăciunea cea diavolească. Iar când mă vei auzi pe mine, robul tau , rugandu-mă ţie şi chemând numele tău, grăbeşte spre ajutorul meu şi auzi rugăciunea mea.
Aşa, mare Arhanghele, biruieşte pe toţi care se împotrivesc mie, mă apără şi mă acoperă de cel viclean cu puterea cinstitei Cruci şi cu solirile marilor Arhangheli: Gavriil, Rafail, Uriil, Varahiil, Salatiil şi Egudiil şi ale puterilor cereşti, totdeauna, acum şi pururi şi în veci. Amin."